Vi søker ny dirigent!

Studentkoret Aks søker ny dirigent med oppstart i august 2024! Vi er et tverrkirkelig, uavhengig studentkor som ble stiftet i 1980. Dermed har vi en lang tradisjon både musikalsk og sosialt. Vi er et firstemmig blandakor som består av ca. 25 sangere, og det er ikke krav om tidligere erfaring for å bli med i koret. Vi har alltid som mål å utvikle oss musikalsk. 

Jobben består hovedsakelig i å planlegge- og lede korøvelsene, samt bestemme semesterets repertoar i samarbeid med en komité.Dirigenten deltar og på styremøtene. Hvert semester består repertoaret av et bredt spekter av sjangere, både klassisk, norske folketoner, gospel og spirituals.

Vi søker deg som er engasjert og ønsker å utvikle deg selv som dirigent, samtidig som du bidrar til å utvikle koret. Dette er en fin deltidsjobb ved siden av studiet.

Er du kirkemusikk-student, er du spesielt oppfordret til å søke, alle andre er også hjertelig velkomne til å søke.

Som ny dirigent vil du ha stor musikalsk frihet og et godt sosialt miljø å jobbe i.

  • Lønn etter avtale
  • Må kunne spille piano
  • Tidligere erfaring er en fordel, men ikke et krav
  • Øver hver torsdag kl 19-21.30
  • To lørdags-/søndagsøvelser i løpet av semesteret
  • Ca. fire opptredener ila. semesteret inkludert korets egen semesterkonsert

Vil du vite mer eller sende inn en søknad, kan dette gjøres til leder@akskoret.no

Søknadsfrist: 20. april 2024