Studentkoret Aks

Hvem vi er

Studentkoret Aks er et tverrkirkelig studentkor i Trondheim med bredt repertoar og et åpent og sosialt miljø.

Aks er mer enn korsang! Etter hver øvelse har vi felles kveldsmat for dem som vil ha det. Der er det gode muligheter for å bli godt kjent med alle i koret. I tillegg har vi aktiviteter som spillkvelder, hytteturer, sosialkvelder, skiturer og annet som vi har lyst til, der de som vil, kan være med.

Vi har løpende medlemsopptak hele semesteret, så du er hjertelig velkommen på korøvelse. Det er ingen opptaksprøve og det kreves ingen forkunnskaper eller tidligere erfaring med korsag.

Vi øver hver tirsdag kl. 19.00 i Strindheim kirke.

Første øvelse for vårsemesteret er 09. januar 2024!

Om koret

«…hva ser folk flest blandt oss kristne i dag? De ser splittelse og diskusjon om for dem uvesentlige ting. De ser at kristne er uenige, men de ser ikke så mye til at vi har noe å samles om, og noe å være glade for…»

«…vi mener det viktigste er at alle kristne kan stå sammen om å lovprise Jesus. Teologiske stridsspørsmål er ikke vårt område. Gjensidig respekt tilsier at slike spørsmål holdes innenfor den enkeltes menighet…»

«…lovprisning, og det alene, er vårt grunnlag.»

– utdrag fra skriv utdelt av grunnleggerne av koret på den konstituerende generalforsamlingen i 1980.

Hva vi er

Aks er et uavhengig kristent studentkor stiftet i 1980. I over 40 år har det vært samlingspunkt, inspirasjonskilde og tumleplass for studenter og andre unge voksne i Trondheim. Gjennom disse årene har grunnidéen vært å samles om det vi har felles; troen på Kristus og ønsket om å synge. Derfor har Aks alltid vært, og er fremdeles, et kor som er åpent for alle, uavhengig av kirke- eller organisasjonstilhørighet.

Foto: Judith Andrea Aanestad

Musikk

Vi har et bredt repertoar og synger alt fra tradisjonell gospel og folketoner til klassisk musikk. Hvert semester tar vi opp noen av våre gamle sanger og øver vi inn mange nye fra ulike sjangere. Vi jobber fram mot en avsluttende konsert, men framfører også det vi har lært, i gudstjenester og ved andre anledninger som byr seg.

Nivå

Vi har ingen opptaksprøve eller krav til våre sangere om tidligere korerfaring eller evne til å lese noter. Alle som vil, er hjertelig velkommen. Korets visjon er likevel å stadig bli bedre, og dermed er det viktig at korets medlemmer prøver sitt beste. Vi søker stadig nye spennende prosjekter og utfordringer og ønsker å lære nye ting. Innimellom har vi også innleid sangpedagog for å lære mer om sangteknikk. Det er også selvsagt en viss nivåvariasjon innenfor repertoaret hvert semester; noen sanger vi tar ganske fort, mens andre er krevende for de fleste. Vi prøver vårt beste, og det er bra nok.

Dirigenter

Aks har hatt mange dirigenter opp gjennom tidene. Vi har i dag vår 19. dirigent: Solveig Karoline Flekstad Vik. Dirigentene er som regel også studenter, fra flere ulike studier, selv om en del har kommet fra kirkemusikkstudiet.

Felleskap

I Aks vil du finne gode venner. Mange har funnet ut før deg at det kan være ensomt å være liten student i en stor by der alle ser ut til å kjenne hverandre fra før. I Aks legger vi vekt på å ikke bare være et kor men også et nettverk. Derfor spiser vi kveldsmat sammen hver tirsdag etter øvelsen, vi drar på turer, vi har diverse sosiale kvelder og prøver å inkludere alle som ønsker å være med. Det er selvfølgelig opp til den enkelte hvor mye av sitt sosiale liv man ønsker å tilbringe sammen med andre aksere, men det er en glimrende anledning til å komme i kontakt med jevnaldrende. Det er dessuten blitt mange Aks-par opp gjennom årene, så mulighetene for å finne en kjæreste er så absolutt også til stede.

Foto: John Isak Furuseth

I Aks vil du finne et kristent fellesskap. Vi har en kort andakt hver tirsdag, synger på to-tre gudstjenester i halvåret og av og til på møter i andre menigheter. Aks har ingen egen lære som vi ønsker å dytte på folk; vi lar meningsforskjeller ligge og har det gøy sammen. Vi har imidlertid av og til frivillige temakvelder for meningsutvekslinger og diskusjoner rundt aktuelle temaer.

Oppsummering

Kort oppsummert, i Aks håper vi du vil finne et hjem, på en måte. Et sted du kan slappe av og være deg selv sammen med gode venner. Finne korsangens gleder, oppleve og lære nye ting og kanskje også introdusere oss andre for noe nytt.